35 års erfarenhet
35 års erfarenhet

Om Plastformning

PlastFormning tillverkar vakuumformade plastdetaljer till industrin och reklambranschen. Våra medarbetares 35 åriga erfarenhet har givit oss bred kunskap. Spännvidden på våra uppdrag bidrar till att vi hela tiden ökar vår kompetens.

Stor vikt läggs på precision och noggrannhet i all vår tillverkning. Med vår kunskap inom färg och form kan vi dessutom ge er produkt en konkurrenskraftig design. PlastFormnings medarbetare är idérika problemlösare som hjälper våra kunder att hitta effektiva lösningar på tekniska problem.

Affärsidé

PlastFormnings affärsidé är:
  • att med olika tillverkningsmetoder forma och bearbeta termoplaster
  • att erbjuda en funktionell och estetisk formgivning för varje enskild produkt
  • att vara ledande inom våra produktionsområden

Företagsprofil

PlastFormning uppfattas av marknaden som ett företag som:
  • är teknikkunnigt med hög kompetens och stor bredd
  • sätter kvalitet och omsorg i centrum
  • lyssnar och förstår kundens behov
  • ger bra service och arbetar för långsiktiga relationer
  • tar helhetsansvar och levererar kundanpassade lösningar

Nyckelord för oss är långsiktighet, kvalitet och engagemang.

Kvalitet

Vi följer löpande upp verksamheten och arbetar målmedvetet med ständiga förbättringar. Produktionen styrs av ett Material- och Produktionsstyrningssystem (MPS) där all planering, avrapportering och avvikelsehantering sker, vilket ger oss full spårbarhet på vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och ser till att alla har rätt utbildning och träning för sina arbetsuppgifter. Kvalitetsgranskningar utförs kontinuerligt och vi genomför regelbundet leveransrevisioner. Vi har en väl fungerande rutin för felhantering där samtliga avvikelser rapporteras och analyseras, och om så krävs vidtas åtgärder för att höja kvalitetsnivån.

Miljö

PlastFormning är måna om att verksamheten ger så liten miljöpåverkam som möjligt. Termoplaster som används vid vakuumformning innehåller inga lösningsmedel och uppvärmningen sker till så låga temperaturer att inga skadliga utsläpp sker i vare sig luft eller avlopp. PlastFormnings tillverkningsprocesser är kretsloppsanpassade. Spill från tillverkning och bearbetning mals ner till granulat, som återanvänds vid nytillverkning av plastskivor. Därtill arbetar vi aktivt för att övergå till mer miljövänliga material och arbetsmetoder. Vi förespråkar t ex återvinningsbar plast och sammanfogningsmetoder utan hälsovådligt lim och andra kemikalier.

Historik

Plastformning Stockholm AB förvärvade 2011 bolaget Lepon Plast AB. Under 2012 förvärvades verksamheten i Kronplast Industrier AB. Verksamheterna drivs idag i ett gemensamt bolag; Plastformning Stockholm AB. PlastFormning har för närvarande 8 anställda och omsätter omkring 10 miljoner kronor, varav 20 % på export. Vi är idag ett kvalitets- och kunskapsföretag och betecknar oss som en av de ledande tillverkarna i branschen.

Här finns vi

Plastformning Stockholm AB

Fågelsångsvägen 7b
186 42 Vallentuna

Telefon

Telefon: 08 - 630 05 60
Fax: 08 - 630 05 70

Email

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.