Varför plast?

Materialval

Varför plast?

Plast är ett användbart material med många goda egenskaper; starkt och tåligt, lätt och kostnadseffektivt, flexibelt och anpassningsbart. Plast har många fördelar i förhållande till andra material. Plast varken rostar eller ruttnar och kräver därför litet underhåll. Plast är motståndskraftigt mot vatten och många kemikalier, vilket innebär minskat slitage och ökad livslängd. Med plast kan man tillverka komplicerade former i ett moment, vilket sparar både energi och pengar.

Plast är inte ett material - det är många olika material med varierande egenskaper. Med hjälp av olika tillsatser kan plastens egenskaper modifieras och förstärkas i det oändliga, t ex med friktionsnedsättare, färgkoncentrat, ljusstabilisator, antistat-, armerings- och flamskyddsmedel. Det gäller att välja rätt plast på rätt plats för att produkten ska bli funktionell, hållbar och snygg.

Termoplaster

Termoplaster blir mjuka och formbara vid uppvärmning och lämpar sig därför väl för vakuumformning. Termoplaster kan delas upp i två huvudkategorier som delvis har olika egenskaper; amorfa och delkristallina termoplaster.
Amorfa termoplaster Amorf betyder oregelbunden. Kedjemolekylerna hos amorfa termoplaster har en helt oregelbunden uppbyggnad, vilket gör att de i sitt grundtillstånd är transparenta.

Typiska egenskaper för amorfa termoplaster:
  • hög styvhet
  • liten deformering vid belastning
  • god ytfinish
  • hög dimensionsstabilitet.

Delkristallina termoplaster

Kedjemolekylerna i delkristallina termoplaster är inordnade i strukturer där bindningskrafternas styrka varierar i olika områden.

Typiska egenskaper för delkristallina termoplaster:
  • hög lösningsmedelsbeständighet
  • låg friktion
  • god nötningstålighet.

Termoelaster

Termoelaster är plastmaterial med elastiska egenskaper. Liksom termoplaster blir de formbara vid uppvärmning och lämpar sig väl för vakuumformning.

Typiska egenskaper för termoelaster:
  • hög slagseghet
  • hög dimensionsstabilitet
  • god kemikalieresistens

Våra plaster

PlastFormning arbetar i första hand med materialen som beskrivs i denna tabell, men vid behov använder vi även andra plaster.
Namn Plasttyp Egenskaper Tillämpningar

Polystyren PS

Amorf termoplast Billig. Goda elektriskt ledande egenskaper. Styv men relativt spröd. Begränsad tålighet mot oljor, lösningsmedel och värme Reklamartiklar, sminkställ, "slit- och-släng-produkter", förpackningar

ABS

Amorf termoplast Goda mekaniska egenskaper, slag- och värmetålig. Relativt kemikalietålig. Kan infärgas i alla kulörer. Känslig för oxiderande ämnen och UV-ljus Kåpor, medicinteknisk utrustning, logistiklösningar, inredningsdetaljer i bilar, småbåtar

Karbonatplast PC

Amorf termoplast Mycket hållbar med goda mekaniska och elektriska egenskaper, mycket slagtålig, värmetålig. Klarar att gå i autoklav (desinfektion). Känslig för lösningsmedel. Tekniska och medicinska produkter, utomhusarmatur, maskinskydd

Akrylplast PMMA(plexiglas)

Amorf termoplast Helt glasklar, men kan infärgas i valfri kulör. Lätt att bearbeta. Goda optiska egenskaper, god nötnings- och rephållfasthet, mycket väderbeständig. Livsmedelsgodkänd Skyltar, godisburkar, livsmedelsförpackningar, optik, heminredningsdetaljer (lampor, klockor)

Polypropen PP

Delkristallin termoplast God slagseghet och styvhet, mycket lösningsmedelstålig Kemiutrustning, laboratorieartiklar, hushållsdetaljer

PET-G

Amorf termoplast Glykolmodifierad Dimensionsstabil, låg friktion, nötningstålig, goda elektriska egenskaper, slagseg, lösningsmedelstålig. Prisvärd Skyltar, livsmedelsburkar, affärsinredningsdetaljer.

Etenplast HDPE (PE-HD)

Delkristallin termoplast med hög densitet Goda mekaniska egenskaper. Lättbearbetad. Innerskärmar till bilar, mathoar till djur, behållare, krukinsatser.

Vinylkloridplast PVC

Amorf termoplast Mycket bra konstruktionsplast, hård och stark. Utmärkt kemikalieresistens, lösningsmedelstålig, sol- och väderbeständig Laboratorieutrustning, förpackningar, behållare

TPE

Termoelast Mycket slagtålig. Låg styvhet. Nötnings- och väderbeständig Bildetaljer, kroppsnära kåpor och skydd, förpackningar

Talkfylld TPE

Termoelast Slagtålig. Hög styvhet och temperaturtålighet Batterikåpor och andra detaljer i tuff miljö